Om oss

Föreningen Själ och Hjärta är en mötesplats för andligt intresserade i Hallsberg. Vi anordnar kurser, café, föredrag, seanser mm i vår lokal  på Västra Storgatan 47 i Hallsberg.

Föreningen har nyligen bytt namn och hette tidigare Hallsbergs Spiritualistiska Förening.

Namnet Föreningen Själ och Hjärta.

Själen står för vårt odödliga och eviga jag. Hjärtat står för kärleks-chackrat. Det finns i princip bara två grundkänslor, kärlek och rädsla. Allt ont som sker är skapat av rädsla som i sin tur är sprunget ur brist på kärlek. Vi vill fokusera på det positiva och kärleksfulla.

Spiritualismen

En viktig grundsten i föreningens verksamhet är spiritualismen, som omfattar tron på att en verksam allmakt existerar obegränsad av tid och rum och att vi kan uppehålla våra förbindelser med denna makt. För människans liv och andliga utveckling här på jorden gäller principen om sådd och skörd – frukten av varje människas tankar, ord och gärningar, onda som goda, får skördas i detta liv eller i ett kommande. Spiritualismen omfattar tron på reinkarnation samt att människans liv fortsätter omedelbart efter den lekamliga döden.

Spiritualismens Sju Principer

  1. Guds faderskap
  2. Människans brödraskap
  3. Gemenskap med andevärlden och änglars ämbete
  4. Människosjälens fortsatta existens
  5. Personligt ansvar
  6. Kompensation och vedergällning för alla goda och onda gärningar som gjorts på jorden
  7. Evig utveckling öppen för varje människosjäl