Om Meditation & Seanser

Meditation

Meditation är en teknik som innebär fokusering och koncentration kombinerad med avspänning. Stilla begrundan, att lyssna inåt, försjunkenhet. Det finns olika former av meditation men meningen är att man ska få stopp på sina tankar, att stilla sitt sinne. Det är svårt att ge en allmängiltig definition på vad meditation är. Det kan sägas vara en metod som kan leda till ett förändrat medvetandetillstånd, t.ex. en upplevelse av djup inre ro.

Det vanligaste är att man sitter stilla och avspänt med slutna eller halvöppna ögon och fokuserar sin uppmärksamhet och sitt medvetande på någon inre föreställning, eller bara är i nuet. Meditationen är en universell företeelse. De fenomen som åtföljer meditationen är desamma över hela världen, men formuleringarna på olika religioners och kulturers symbolspråk skiljer sig. Meditation presenteras i väst ofta som en metod för avspänning.

För kommande meditationer, se vårt Kalendarium!

Seanser

En seans leds av ett medium och hålls med en grupp människor som i stillhet har samlats för att söka kontakt med bortgångna personer genom spiritualistiska budskap. Man talar ofta om dem som gått över till andra sidan, men som fortfarande är med oss. Seansen genomförs i en lugn och harmonisk atmosfär med minsta möjliga störningar.

För att seansen ska bli så lyckad som möjligt är det viktigt att mediet får arbeta i en lugn och rofylld miljö. Det skapar vi genom att stilla oss, sitta lugnt och skönt. Vid storseanser önskar alla få ett budskap från andra sidan, vilket inte är möjligt. De budskap av allmän karaktär som innehåller information som berör någon i hjärtat är riktat även till denne. En del budskap kan få oss att skratta och det ökar det ökar möjligheten till att vi får en värdefull och innehållsrik seans, eftersom skratt och glädje höjer energiflödet. Undvik egna tankar på budskap eftersom de kan hindra energierna för dem som vill komma igenom. Detta gäller också negativa och kritiska tankar, för dessa kan påverka mediet.

Alla medier har olika arbetssätt under sina seanser, så ta inget för givet utan lyssna uppmärksamt på vad mediet har att säga under seansens genomförande.
När mediet arbetar blir dennes syn och hörsel oftast annorlunda, då uppmärksamheten riktas inåt för att ta emot budskapen. Det är därför bra om du svarar klart och tydligt när du blir tillfrågad av mediet (undvik därför endast huvudrörelser). Om man inte genast förstår vad mediet menar, det kan gälla en person, en plats eller ett föremål som man inte direkt känner igen eller kan påminna sig om, så avvisa det inte, då det kan försvaga mediets energier och blockera den öppna kanalen. Be istället att få fundera en stund eller om fler detaljer för att förstå budskapet. Mediet kan då få fler ledtrådar. Det är vanligt att man lång tid senare förstår vad mediet menade.

När vi får budskap tar vi dem till oss och tackar. För att mediet ska kunna fortsätta seansen, väntar man med att diskutera till seansen är slut. När mediet inte får fler kontakter meddelas detta och seansen är avslutad

För kommande seanser, se vårt Kalendarium!