Kontakt

Föreningen Själ och Hjärta

Adress:
Västra Storgatan 47 i Hallsberg (ingång från gården).

Parkering sker smidigast på Kyrkogatan under järnvägsbron.
Där kan du stå gratis och blockerar inte andra hyresgästers privata parkeringar.
Vänligen parkera alltså INTE på parkeringsplatserna rakt utanför lokalen!

Styrelse och kontaktpersoner:
Ordförande Bertil Krusebo
070-221 81 28 bertil.krusebo@hotmail.se
Vice ordförande Tina Karlsson
073-565 84 09 karlssonkristina@hotmail.com
Sekreterare Vakant
Ordinarie ledamot Janet Wargdal
070-627 87 83 janetwargdal@hotmail.com
Suppleant  Eva Buske
070-853 09 27 evabuske@hotmail.com
Suppleant Margareta Westman
Kassör Helén Bergenstråhle
076-823 15 15